Rabu, 06 Januari 2010

Selasa, 05 Januari 2010

mitiar hamid kampai

mitiar hamid kampai adalah yang berlatar belakang keluarga yang bersahaja dia dibesarkan dalam lingkungan masyarakat yang sangat kental agamanya, dari kecil mitiar hamid kampai telah didik oleh orang tuanya dengan pembentukan karakter suka menolong dia dilahirkan di bangkinag 12 agustus 1985 dari pasangan yang sangat bersahaja pula di SD menamat pendidikan di SD 029 Pulau Rambai MTS M pulau rambai dia menamatkan sekolah menegahnya dan di SMA N I kampar untuk sekolah tinkat pertamanya sekarang dia menuntut ilmu di UR universitas riau dan sedang menamatkan kluliah nya disana pada program SI pedidikan biologi pada fakultas keguruan dan imu pendidikan....